Video Sermons from White Plains Baptist Church

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLKJ10B0NRmF7c3xSvkPs5JQ0vJTqxIjdo&v=Vgc_rrm5bkU&layout=gallery[/embedyt]